✴️ Bảng LED hiển thị phụ (Bảng đèn LED) hiển thị số ký từ bàn cân truyền lên để giúp cho việc quan sát kết quả ở khoảng cách xa và đảm bảo tính trung thực trong kinh doanh.
✴️ Việc cài đặt kết nối cân điện tử với bảng đèn LED hiển thị phụ cần đảm bảo các yêu cầu: Cân giao tiếp ngoại vi, đồng tốc độ truyền, bảng LED nhận được chuỗi của đầu cân (Việc này cần đến kĩ thuật viên).