✴️ Hiển thị kết quả cân và dùng để thao tác cài đặt thông số

✴️ Ứng dụng: Cân bàn, cân sàn, cân oto, cân bồn, cân hệ thống….

✴️ Bao gồm: Cân trọng lượng, cân đếm, cân tính tiền, cân chống cháy nổ, cân động, cân chống nước, cân kết nối máy tính…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.