✴️ Hiển thị kết quả cân và dùng để thao tác cài đặt thông số

✴️ Ứng dụng: Cân bàn, cân sàn, cân oto, cân bồn, cân hệ thống….

✴️ Bao gồm: Cân trọng lượng, cân đếm, cân tính tiền, cân chống cháy nổ, cân động, cân chống nước, cân kết nối máy tính…