✴️ Tâm Phát cung cấp các giải pháp về lưu dữ liệu và cải tiến quá trình cân hàng

✴️ Dữ liệu cân được lưu vào USB, phần mềm, thẻ nhớ, sever…

✴️ Cân lưu dữ liệu kết hợp: Đèn cảnh báo trọng lượng, bảng LED hiển thị phụ, mã Barcode..