✴️ Là trái tim của thiết bị cân điện tử có sử dụng cảm biến Load cell

✴️ Các load cell có thể bị hỏng do (bị sốc) quá tải, sét đánh hoặc xung dòng điện cao, hóa chất hoặc hơi ẩm, sai sót trong vận hành (để rơi, nâng cáp, v.v.), rung động mạnh, chấn động hoặc trục trặc thành phần bên trong.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.