✴️ Khung bàn cân dạng ghế với bộ hiển thị số đặt phía bên dưới mặt cân

✴️Thích hợp để cân các sản phẩm cồng kềnh tại kho hàng, vựa nông sản, vựa phế liệu…

✴️ Mức cân từ 30kg đến 500kg, kích thước chính: 30x40cm, 40x40cm, 40x50cm, 50x60cm, 60x80cm…