✴️ Sử dụng chính cho hoạt động giao thương, buôn bán hàng hóa vì cân tính ra được giá bán

✴️ Đặc điểm: Cân 6 màn hình (3 màn hình phía trước – 3 màn hình phía sau)

✴️ Bao gồm: Cân đơn giản, cân chống nước, cân in hóa đơn (bill), cân in tem dán…

-2%
15.900.000
-1%
9.100.000
-6%
4.500.000
-12%
7.200.000
-12%
7.200.000