✴️ Kích thước sàn cân: 0.8mx0.8m – 1mx1m – 1.2mx1.2m – 1.5mx1.5m

✴️Mức cân chính: 500kg – 1 Tấn – 2 Tấn – 3 Tấn – 5 Tấn

✴️ Ứng dụng: Công ty, nhà máy sản xuất,  trang trại chăn nuôi, xưởng cơ khí