✴️ Cân Xe nâng Pallet 500kg (500Kgx0.1kg)

✴️ Cân Xe nâng Pallet 1 tấn (1Tấn x 0.5kg)

✴️ Cân Xe nâng Pallet 1.5 tấn (1.5Tấn x 0.5kg)

✴️ Cân Xe nâng Pallet 2 tấn (2Tấn x 1kg)

✴️ Cân Xe nâng Pallet 3 tấn (3Tấn x 1kg)

✴️ Cân Xe nâng Pallet 5 tấn (5Tấn x 2kg)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.