CÂN IN HÓA ĐƠN JPT

  • Model: JPT Printing Scale
  • Mức cân: 30kg
  • Bước nhảy: 5g
  • Bảo hành: 18 tháng
  • Xuất xứ: Jadever – Taiwan
  • Số phê duyệt mẫu:  PDM2815-2021
Khuyến Mại

Lưu ý:  Hình ảnh có thể có một vài chi tiết khác biệt so với sản phẩm thực tế. Nhà sản xuất có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.