BẢNG ĐÈN LED KELI DPM-3

  • DPM-3  500x160x60 mm – Chiều cao LED 76.2mm
  • DPM-5  750x240x63 mm – Chiều cao LED 127mm
Khuyến Mại