CÂN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI BẢNG ĐIỆN TỬ

  • Bảng LED ASV – 07 380 x 100 x 50mm (sx tại VN sử dụng cho cân tiểu ly)
  • DPM-3 500x160x60 mm – Chiều cao LED 76.2mm (Nhập khẩu Keli)
  • DPM-5 750x240x63 mm – Chiều cao LED 127mm (Nhập khẩu Keli)
  • Bảng LED Ma Trận (Sử dụng cho tất cả các mẫu cân)

 

Khuyến Mại