CÂN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI BẢNG ĐIỆN TỬ

4.750.000

  • Bảng LED ASV – 07 380 x 100 x 50mm (sx tại VN sử dụng cho cân tiểu ly)
  • DPM-3 500x160x60 mm – Chiều cao LED 76.2mm (Nhập khẩu Keli)
  • DPM-5 750x240x63 mm – Chiều cao LED 127mm (Nhập khẩu Keli)
  • Bảng LED Ma Trận (Sử dụng cho tất cả các mẫu cân)

 

Khuyến Mại

Lưu ý:  Hình ảnh có thể có một vài chi tiết khác biệt so với sản phẩm thực tế. Nhà sản xuất có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.