CÂN ĐỊNH LƯỢNG MẪU VẢI DS 600g

Model

Cân DS 600g x 0.01g

Qui cách

Cân 300g kết hợp dao cắt vải mẫu dạng tròn.

Ứng dụng cân

Định lượng vải, định lượng giấy

Đĩa cân

Ø 120 mm

Đơn vị cân

 g/m2 (qui đổi định lượng)

Thương hiệu

DS – DIGI (OEM HCT)

Nguồn cấp

220-240V/AC Adapter 12V/500mA kèm Pin sạc 6V/1.3Ah

Khuyến Mại
  1. Hàng có sẵn giao nhanh 2h tại Sài Gòn
  2. Hiệu Chuẩn /Kiểm Định để sử dụng trong hoạt động thương mại theo “Quy định về đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2”