Cảm biến Load cell LAD – 500kg

Model Cảm ứng lực LAD – 500kg
Mức tải tối đa

500 kg

Chứng nhận

OIML R60 C3

Điện áp biến đổi

(2.0 ± 5) mV/V

Điện trở đầu vào

(410 ± 15) Ω

Điện trở đầu ra

(350 ± 3) Ω

Kích thước loadcell (174 x 60 x 64) mm
Khuyến Mại