Quả cân inox chuẩn F1-10kg

Định Danh Quả Cân F1 – 10kg
Cấp Chính Xác F1
Chất Liệu inox 304 (stainless steel).
Khối Lượng riêng 7.9g/cm3
Kích thước quả (Ø100 x chiều cao 184) mm.
Từ tính ≤25μT
Hợp đựng Hợp nhôm or Nhựa ABS màu Trằng sữa.
Hốc hiệu chuẩn Không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity).
Kiểm định theo ĐLVN50: 2009
Sai số (+/-) mg 50 mg
Khuyến Mại