CÂN KỸ THUẬT KD-TBED1200

Model Cân kỹ thuật KD TBED1200
Mức cân

1200 g

Độ đọc

0.01 g

Kích thước đĩa

(144 x 124) mm

Kích thước cân

(251 x 172 x 58) mm.

Hiển thị 

02 màn hình LED 7 số chiều cao 15mm.

Load cell Cảm ứng lực LAK 2kg
Khuyến Mại
  1. Hàng có sẵn giao nhanh 2h tại Sài Gòn
  2. Hiệu Chuẩn /Kiểm Định đế sử dụng trong hoạt động thương mại theo “Quy định về đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2”