Bộ quả cân inox F1 từ 1g đến 1kg

Model Bộ Quả cân F1 (từ 1g tới 1kg)
Định danh

1 2 2* 5

Vật liệu

Inox 304

Số lượng quả cân

13 quả/ Bộ

Hợp đựng

Hợp nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy.

Khối lượng riêng

7.95g / cm3

Hốc hiệu chuẩn Không hốc hiệu chuẩn.
Phương pháp Kiểm Định theo ĐLVN50: 2009.
Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn chuẩn đo lường theo ĐLVN286: 2015.
Sai số (+/-) Theo OIML
Khuyến Mại

tem 1g 2g 5g 10g 20g 50g 100g 200g 500g 1kg Tổng Cộng
Số lượng quả  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1  13 pcs
Sai số (+/-mg) 0.1 0.12 0.16 0.2 0.25 0.3 0.5 1 2.5 2 OIML